Врати Варна - "Нар Нарлиев и Сие"

Информация:

  Мострена зала и Офис Производствена база
Име Йордан Нарлиев Валентин Нарлиев
Адрес гр.Варна, ул."Никола Кънев" 11 В обл.Варненска, с. Тополи
Тел. 052 610 630

0899 145 990
052 742 091

0899 145 992
E-mail office@narex-bg.net order@narex-bg.net