Документи Печат Е-мейлФирма НАР НАРЛИЕВ И СИЕ СД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-6.002-0318-C01 по проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”. Договорът за безвъзмездна финансова помощ е по процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата цел на проекта е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност. Общата стойност на проекта е 65 435,00 лв., от които 32 717,50 лв. европейско и 0,00 лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 21.09.2022г. и е с продължителност 10 месеца.

За да изтеглите документацията, моля натиснете тук.Договор за безвъзмездна финансова помощ / 25.09.2020

„НАР НАРЛИЕВ И СИЕ” СД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-18908-C01 по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Обща стойност на проекта: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 25.09.2020г. и е с продължителност 3 месеца.Обявяване на документи на "Нар Нарлиев" и Сие : Документи
НАР НАРЛИЕВ И СИЕ СД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001- 0272-C01 по проект „Повишаване на енергийната ефективност в НАР НАРЛИЕВ И СИЕ СД”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-3.001 “Енергийна ефективност за малките и средни предприятия” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата цел на проекта е подобряване на енергийната ефективност на НАР НАРЛИЕВ И СИЕ СД за постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност.

Обща стойност: 548 000.00лв., от които 327 760.00лв. европейско и 57 840.00лв. национално съфинансиране.
Проектът стартира на 09.08.2017г. и е с продължителност 15 месеца.14.09.2017
"Документи по процедура „избор с публична покана” за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА по обособени позиции както следва:
Обособена позиция 1. Хидравлична топла преса – 1бр.
Обособена позиция 2. Автоматична широколентова шлайф машина – 1бр.
Обособена позиция 3. 5 осен Обработващ център с ЦПУ – 1бр.”

За да изтеглите документацията, моля натиснете тук.